امداد مشتریان : ۲۳۵۰۵-۰۲۱
instagram logo psp linkdin logo psp با ما در صفحات مجازی

سامانه استعلام و ثبت نام امور مالیاتیمراحل ثبت نام:
۱- مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس https://register2.tax.gov.ir/Pages/Login/Goto/4 و دریافت کد رهگیری ثبت نام مودی
۲- ورود شماره پایانه و شماره شبای حساب متصل به پایانه در سایت شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
۳- ورود اطلاعات مودی مالیاتی در سایت شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد (در این مرحله دقت گردد که اطلاعات ورودی در این صفحه بایستی با اطلاعات که در سایت سازمان امور مالیاتی ثبت شده است همخوانی داشته باشد)
۴- دریافت شناسه صندوق فروشگاهی(سریال استاندارد پایانه فروشگاهی) و سریال حافظه مالیاتی از سایت شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
۵- ثبت شناسه های دریافت شده در سایت سازمان امور مالیاتی
شرایط را مطالعه کردم
IR